1. cena a titul: „Stavba Ústeckého kraje 2018“ byla udělena stavbě:  

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích-rekonstrukce objektu hvězdárna 

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, 

Jméno: Oldřich Bubeníček

Původní stavba byla umístěna na relativně malém pozemku na Písečném vrchu v Teplicích, který bylo potřeba ještě intenzivněji využít. Od doby svého vzniku sloužila jako hvězdárna. Při velmi zdařilé a ohleduplné rekonstrukci byly zachovány všechny původní funkce tohoto přízemního objektu i jeho suterénu. Je zde umístěn kinosál, dalekohledy, zázemí pro zaměstnance, část střechy je pochozí, uzpůsobená pro účely pozorování noční oblohy. Při dostavbě byla původní kapacita zastavěné plochy zvýšena o cca 50 %.

Porotce zaujalo inovativní řešení obvodového pláště, které umožnilo sjednotit celkový 

Výraz objektu. Dostavbový objekt je svým jednoduchým geometrickým tvarem a 

Zvoleným materiálovým řešením obkladu v protikladu s aplikací kamene v soklové části.

Také doplňující dřevěná „mřížovina“ na druhé části budovy dodává celému areálu 

sympatický, soudobý architektonický, ale i stavebně technologický výraz. Také je nutné 

ocenit kultivovaně provedené úpravy v interiéru kina a funkčně i esteticky zajímavě 

řešený venkovní amfiteátr. Dalším pozitivním rysem je u této veřejné stavby splnění

požadavků dotčených orgánů i dodržení termínu investičních nákladů. Odborná i laická 

veřejnost nejen z řad obyvatel města Teplice tak dostává tolik potřebné specifické 

prostory pro kulturní a společenské využití pro celé generační spektrum současné 

populace. Porota doporučuje, aby byla tato investiční aktivita oceněna prvním místem 

v soutěži Stavba roku 2018 Ústeckého kraje.