Představenstvo

Okresní hospodářská komora v Litoměřicích byla ustanovena na Valné hromadě dne 25. 2. 1993, a dne 9. 11. 1993 byla zapsána do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Představenstvo OHK v Litoměřicích

Představenstvo OHK v Litoměřicích je složeno z dobrovolných zástupců podnikatelských subjektů působících v litoměřickém regionu. Představenstvo se schází pravidelně jednou měsíčně vyjma prázdnin. Zasedání představenstva řídí volený předseda, který ve spolupráci s ředitelem úřadu OHK v Litoměřicích připravuje program. Z představenstva vyplývají úkoly pro úřad OHK v Litoměřicích. V případě potřeby jsou na jednání představenstva zváni hosté kompetentní k projednávané problematice.Členové představenstva OHK v Litoměřicích mají mandát vystupovat s pověřením představenstva jménem OHK v Litoměřicích při jednání s veřejnými institucemi, partnery a zástupci firem. Každý člen představenstva je neformálním garantem nějaké problematiky spojené s podnikáním.

Představenstvo OHK v Litoměřicích

Předseda představenstva: Mgr. Zbyněk Pěnka

Místopředseda představenstva: Ing. Jan Lennner

Člen představenstva: Bc. Jan Mencl

Člen představenstva: Luděk Jirman

Člen představenstva: Richard Kirbs

Člen představenstva: Jan Dostál

Člen představenstva: Bc. Michaela Mokrá

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady: Ing. Tomáš Stejskal

Místopředseda dozorčí rady: Ing Jaroslav Postl

Člen dozorčí rady: Ing. Ludmila Niklasová

Úřad komory:

Ředitelka: Adéla Kahounová

Členství v komoře

Chcete také čerpat výhody pro podnikatele?

Registrujte se ke členství v komoře

Udělat to můžete ihned