Stavba Ústeckého kraje 

Účelem a posláním soutěže je nalézt, a ocenit nejkvalitnější stavbu reprezentující kulturu stavitelského umění v Ústeckém kraji, a podpořit tak zájem rozhodujících investorů na vytváření staveb odpovídajících svojí kvalitou nejpřísnějším estetickým a technickým kritériím současnosti a tím povznést stavební kulturu regionu. Účelem soutěžní přehlídky je rovněž vytvořit a udržet tradici v udělování titulu. Vyhlašovatel tak chce zdůraznit význam společenských změn v našem státu, které vytvořily svobodné prostředí pro rozvoj investorských záměrů, architektonické tvorby a dodavatelských možností.

STAVBA DVACETILETÍ 
ÚSTECKÉHO KRAJE 2023

Dobrý den,

PŘIHLASTE SE A PŘEDSTAVTE SVOU STAVBU v 10. ročníku soutěžní přehlídky STEVBA DVACETILETÍ ÚSTECKÉHO KRAJE, která již 20. let představuje a ukazuje průřez tím nejlepším v architektuře i stavitelství v Ústeckém kraji.

CENY:

1. cena: titul: „Stavba dvacetiletí Ústeckého kraje “.

finanční odměna 30 000,– Kč

2. cena: finanční odměna 20 000,– Kč

3. cena: finanční odměna 10 000,– Kč

  • Cena Hejtmana Ústeckého kraje 10 000,- Kč pro bezbariérovou stavbu
  • OK ČKAIT Ústí nad Labem, vyhlašuje cenu pro stavbyvedoucího a projektanta z řad členů ČKAIT
  • Zvláštní cena: finanční odměna 10 000,– Kč , kterou vyhlašuje Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Ústí nad Labem

         Vítězná stavba má právo být označena štítkem s titulem „Stavba dvacetiletí Ústeckého kraje “

Stavba musí být postavena na území Ústeckého kraje, přičemž do soutěžní přehlídky může být přihlášena pouze stavba daná do užívání v časovém rozmezí leden 2002 až prosinec 2022; Do soutěžní přehlídky mohou být přihlášeny stavby, které se již zúčastnily minulých ročníků.

Hodnotí se:

Kvalita celkového řešení stavby / souboru staveb, z hlediska zásad kultury stavitelského umění,

Komplexní estetická, technická a urbanistická kvalita návrhu / původnost a kreativita řešení,

Dokonalost řemeslného provedení a detailů, kvalita investičního záměru a účelnost stavby, začlenění stavby do okolí a kvalita veřejného prostoru vytvořeného stavbou, stavební    i architektonická kvalita stavby, tj. celková kvalita prostorového, funkčního, konstrukčně-technického a estetického řešení, jeho hospodárnost a vyváženost, inovativnost konstrukce, dopravního, energetického nebo vodohospodářského konceptu, či jiných charakteristik stavby, kvalita stavebních a řemeslných prací a vhodnost použitých stavebních materiálů, hledisko trvalé udržitelnosti stavění v jeho ekonomické, environmentální i sociální podobě s aktuálním důrazem na energetickou náročnost staveb,

Samostatná kategorie –  bezbariérovost. Bezbariérová stavba, cesta, prostupnost veřejného prostoru, dostupnost informací, dostupnost veřejné hromadné dopravy a hledání

kompromisu v rámci velkých investičních projektů.

Časové rozmezí leden 2002 až prosinec 2022;

uzávěrka přihlášek se stanovuje na pátek 01. září 2023, do 12.00 hodin, pro případ osobního nebo kurýrního předání; v případě podání soutěžního návrhu k poštovní

přepravě se považuje lhůta za splněnou, bude-li návrh podán do 24.00 hod. dne předcházejícího dni určenému k odevzdání soutěžních návrhů osobně nebo kurýrem.

Budeme se těšit na Vaše stavby. V případě jakéhokoliv dotazu jsem Vám k dispozici

S přáním krásného léta.

Minulé ročníky Stavby Ústeckého kraje

Výsledky 9. ročníku

Vítězové stavby Ústeckého kraje 2021

1. místo:

Městská hala Louny

Přihlašovatel: DKarchitekti, s.r.o.

Autor: Ing. arch. David Kudla, DKarchitekti, s.r.o.

Investor: Město Louny

Dodavatel stavby: Metrostav a.s., Divize 8

2. místo:

Rekonstrukce objektu kulturního střediska
města Chlumec
na MÚ – II. etapa

 Přihlašovatel: Město Chlumec

Autor: Ing. arch. Ondřej Tuček, Ing. arch. Viktor Tuček

Spolupráce na interiéru: Ing. arch. Jan Binter

Investor: Město Chlumec

3. místo:

Zelený dům

Přihlašovatel: ES Reality s.r.o. Louny

Autor: Ing. arch. Ivan Kunovský, Ing. Jiří Holík,

Ing. Petr Havlíček, Ing. Jiří Vonásek,

Ing. Vítězslav Urban, Ing. Martin Frühauf

Investor: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zvláštní cenou hejtmana ÚK a Cenou ČKAIT byla oceněna v soutěži Stavba roku 2021 ÚK:

Výstavba Biotechnologického systému pro čištění důlních vod z jámy MR1

Přihlašovatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Autor: Terén Design s.r.o. – generální projektant   

Stavba musela být postavena na území Ústeckého kraje, přičemž do soutěžní přehlídky

mohla být přihlášena pouze stavba daná do užívání v časovém rozmezí leden 2019 až prosinec 2020;

 Soutěžní přehlídku hodnotila porota, která zasedala 22. listopadu 2021, ve složení:

prof. Ing. Miloslav Pavlík CSc.

prorektor pro výstavbu a investiční činnost ČVUT v Praze.

Ing. Martin Mandík

předseda Oblastní kancelář ČKAIT, Ústí nad Labem

Mgr. Zbyněk Pěnka

předseda Okresní hospodářské komory v Litoměřicích

Miroslav Kratochvíl,

generální ředitel Lafarge Cement, a.s.

Ing. Pavel Škorpil

člen výboru SPS UK Sdružení stavebních firem Ústeckého kraje

Ing. Jaroslav Vrba    

Místopředseda Oblastní kancelář ČKAIT, Ústí nad Labem

Ing. Jiří Zima

předseda výboru Oblastní pobočky ČSSI Český svaz stavebních inženýrů, Ústí n. L.

Výsledky 8. ročníku

Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2018

1. místo: 

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích-rekonstrukce objektu hvězdárna 

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, 

Jméno: Oldřich Bubeníček

2. místo:

Revitalizace ulice Palachova v Litoměřicích

Projekce dopravní Filip, s.r.o., Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem

Jméno: Ing. Josef Filipi, Ph.D.

3. místo:

Rekonstrukce mateřské školy ve Staré ulici v Ústí nad Labem

3+1 architekti, Slavíčkova 269/1, 400 01 Ústí nad Labem, 

Jméno: Ing. Arch. Pavel Plánička

Jméno: Ing. Josef Filipi, Ph.D.

Čestné uznání: bylo uděleno stavbě: 

Stavební úpravy radnice ve Šluknově Město Šluknov

Za významný regionální rekonstrukční počin.

Minulé ročníky Stavby Ústeckého kraje

Výsledky 8. ročníku

Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2018

1. místo: 

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích-rekonstrukce objektu hvězdárna 

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, 

Jméno: Oldřich Bubeníček

2. místo:

Revitalizace ulice Palachova v Litoměřicích

Projekce dopravní Filip, s.r.o., Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem

Jméno: Ing. Josef Filipi, Ph.D.

3. místo:

Rekonstrukce mateřské školy ve Staré ulici v Ústí nad Labem

3+1 architekti, Slavíčkova 269/1, 400 01 Ústí nad Labem, 

Jméno: Ing. Arch. Pavel Plánička

Jméno: Ing. Josef Filipi, Ph.D.

Čestné uznání: bylo uděleno stavbě: 

Stavební úpravy radnice ve Šluknově Město Šluknov

Za významný regionální rekonstrukční počin.

Výsledky 7. ročníku

Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2017

1. místo: 

Litoměřice – Modernizace a dostavba autobusového nádraží     I. etapa

Přihlašující: Město Litoměřice

2. místo: 

Revitalizace sportovní haly v Litvínově

Přihlašující: SPORTaS s.r.o. – Ing. Otcovský, jednatel společnosti

3. místo: 

I/27 Velemyšleves – obchvat a přemostění Chomutovky

Přihlašující: SILNICE GROUP a.s.

Výsledky 6. ročníku

Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2013

1. místo: 

Svatostánek českého vinařství
Gotický hrad Litoměřice

Přihlašující:

Město Litoměřice zastoupené
Starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem

2. místo: 

Dostavba Výzkumného a vývojového centra
Hennlich

Přihlašující: Hennlich, spol. s r.o. a Casua, spol. s r.o.

3. místo: 

Atlantik – knihovna a multimediální centrum Děčín

Statutární město Děčín

Přihlašující: František Pelant

Čestné uznání:

Jízdárna Terezín

Terezín – Město změny, sdružení právnických osob

Přihlašující: Ing. Jana Formánková

Zvláštní cena ČKAIT udělena stavbě

Protipovodńová opatření města Bohušovice nad Ohří

Výsledky 5. ročníku

Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2011

1. místo: 

Domov důchodců v areálu seniorů – Litoměřice

Přihlašující: Archateliér 2000, a.s.

2. místo: 

Zimní stadion Chomutov

Přihlašující: Statutární Město Chomutov

3. místo: 

Lanová dráha na Větruši

Přihlašující: Viamont DSP a.s.

Čestné uznání: 

Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě

Přihlašující: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Výsledky 4. ročníku

Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2008

1. místo:

Polyfunkční dům, Vrchlického ul.2943, Louny

Přihlašovatel: Městský úřad Louny

Dostavba dlouhodobě nevyužívaného území je vždy profesní výzvou nejen pro projektanta, ale i pro investora. Stavba polyfunkčního domu je příkladem velmi dobře a kvalitně zvládnuté komplexní revitalizace městského intravilánu. Porotu zaujala nejen realizovaná doplňující funkční náplň, ale i architektonický výraz objektu, který citlivě navazuje na stávající okolní zástavbu. Koncepce architektonického návrhu byla podpořena řemeslně a materiálově profesionálně zvládnutými konstrukčními detaily.  

2. místo:

Přeložka silnice I/7 Chomutov-Křimov, 1.etapa  SO 205 – Most přes údolí Hačky

Přihlašující: SMP CZ, a.s.

Inženýrská stavba realizovaná na principech udržitelného rozvoje stavění vyniká nejen svým rozsahem, ambiciózním konstrukčním řešením vlastního mostu,ale především celkovou kompozicí respektující své okolí a specifika severočeské lokality. Je důkazem, že vynucené zásahy člověka do přírodního prostředí nemusí být v rozporu s eviromentálními zásadami, jak je takovému typu staveb velice často vyčítáno

3. místo:

REKO jídelny KANTOR

Přihlašující: Ústecký kraj

Na první pohled nenápadná stavba, při podrobnějším seznámení zaujala porotu jako příklad vysoce profesionálního přístupu celého tvůrčího kolektivu, projektantů, realizátorů a investorů k zdánlivě běžnému zadání – rekonstrukci objektu, který nesl charakteristické rysy období centrálního plánování. Výsledek je však přesvědčivým důkazem dobře zvládnutých úprav jak z pohledu funkčního využití, tak výsledné estetické kvality, které jsou zárukou pozitivního ovlivnění dalších navazujících úprav.

Výsledky 3. ročníku

Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2006

1. místo: 

Dostavba a rekonstrukce okresního archivu-SOKA Litoměřice se sídlem v Lovosicích.

Přihlašovatel: projekční kancelář AGN s. r. o., Bozděchova 99/6, 400 01  Ústí nad Labem

2. místo: 

Rekonstrukce Mostu po povodních Děčín 2002, Historický most přes Ploučnici v Děčíně.

Přihlašovatel :  Ing. Josef Adamčík, SaM silnice a mosty  a. s., Máchova 1129, 470 01  Česká Lípa

3. místo: 

Revitalizace objektu č.p. 392 Větruše, Ústí n.L.

Přihlašovatel: Ing. arch. J. Kallmünzer, Archateliér 2000 a.s., Ke Kopečku 3374/2, 400 11 Ústí n.L.

Čestné uznání:

Dům s pečovatelskou službou – Lovosice, ul. 28. října.

 Přihlašovatel :  Ing. arch. Vladimír Novák, Projekční kancelář AGN s. r. o., Bozděchova 99/6, 400 01  Ústí nad Labem

Čestné uznání:

Most Žďárek

Přihlašovatel: Ing. Halama Zdeněk,Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem

Výsledky 2. ročníku

Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2004

1. místo: 

Dostavba proluky Pařížská – Velká Hradební

(Ing. arch. Zdeněk Havlík)

Zdůvodnění: Porota ocenila dotvoření urbanistické situace nedokončeného nároží, velkoměstský charakter stavby, její polyfunkční náplň i logické navázání na existující zástavbu.

Cenu bude přebírat: Ing. arch. Zdeněk Havlík

2. místo: 

Administrativní skladovací areál firmy Hennlich 

(Ing. arch Zuzana Hamanová)

Zdůvodnění: Stavba vyniká čistým a elegantním pojetím uliční fronty a dobrým dispozičním řešením návaznosti administrativní a skladové části.

Cenu bude přebírat: Ing. arch. Zuzana Hamanová

3. místo: 

Rekonstrukce Severočeské plynárenské a.s. Ústí n. Labem

 (Ing. arch. Rudolf Bergr)

Zdůvodnění: Stavba je citlivě zakomponována do pohledově exponovaného místa podél významné městské dopravní tepny – malého obchvatu.

Cenu bude přebírat: Ing. arch. Rudolf Bergr

Čestné uznání:

Krajina s lidmi – realizace cesta přátelství 

(Ing. arch. Ivan Nosek)

Zdůvodnění: Přihlášené dílo jako soubor objektů, které vytvářejí nové významové body v krajině.

Čestné uznání:

Most na trati ČD Děčín – Oldřichov

(Ing. arch. Petr Šafránek)

Zdůvodnění: Most je technickým dílem s elegantní organickou formou zapadajícím vhodně do krajinného prostředí.

Výsledky 1. ročníku

Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2002

1. místo: 

Mariánskému Mostu v Ústí n.L.

zdůvodnění: Porota ocenila propojení technického a architektonického řešení ve výrazné formě stavby, která se svým způsobem stala symbolem města

2. místo: 

Autobusovému nádraží v Chomutově

Zdánlivě nenápadná stavba zaujala porotu svým komplexním. urbanisticko architektonickým řešením,

 které propojuje dopravní systém s občanským životem města

3. místo: 

Česká národní banka – pobočka Ůstí nad Labem

Stavba představuje jeden z prvních kroků prostorové rehabilitaci náměstí ve složitém kontextu

Čestné uznání: 

 Porota se  jednohlasně dohodla o udělení  čestné uznání kapli Svatého Václava v Bílce, kterou chápe jako jeden z kroků duchovní rehabilitace krajiny.