Techdays 

TECHDAYS si klade za cíl u studentů, firem a veřejnosti, povzbudit zájem o technické obory, zatraktivnit technické profese a informovat žáky základních škol o technických oborech. Věnujeme se nejen proměnám technického vzdělávání na základních, středních a vysokých školách, ale i motivaci ke studiu na technických školách, zlepšení nevyváženého poměru na trhu práce a zlepšení orientace v problematice volby povolání. Víme, jaké jsou současné priority pro firmy a možné modely spolupráce. Žáci ZŠ a SŠ, se mohli na vlastní oči přesvědčit, jaké jsou nejnovější možnosti studia v technických oborech, a udělat si přehled o následných možnostech pracovního uplatnění. Potvrdilo se navázání úzké spolupráce s technickým klubem a firmami, které budou společně nadále hledat další projekty a možnosti spolupráce, a prohlubovat u žáků zájem a vztah k technickým oborům.

Virtuální veletrh Techdays 2020

VIRTUÁLNÍ TECHDAYS 2020

Cílem bylo zprostředkovat kontakt mezi studenty ZŠ, SŠ, VŠ, a firmami – potenciálními zaměstnavateli, a navázat tak vzájemnou spolupráci:

  • Proaktivně motivovat žáky ke směřování jejich budoucího zaměření studia v technických oborech.
  • Časově nenáročnou formou ONLINE, zprostředkovat exkurze žáků ve firmách a středních školách
  • Zábavným a inovativním způsobem rozvíjet technickou zručnost, nápaditost, logické myšlení a logickou představivost
  • Podpořit rozvoj a konkurenceschopnost regionu zprostředkováním nabídky technických oborů a pracovních příležitostí

Veletrh Techdays 2019

Cílem veletrhu bylo uspořádat 4. ročník TECHDAYS 2019, který se uskuteční ve dnech 2. – 4. 10. 2019. Veletrh byl pořádán na podporu technických oborů a spolupráce středních a vysokých škol technického zaměření se zaměstnavateli, a na výběr povolání a možnosti růstu studentů posledních ročníků středních škol. Bez aktivní účasti firem, by veletrh postrádal smysl. Cílovou skupinou byli žáci, kteří se rozhodují o volbě povolání. Žáci 8. a 9. ročníků základních škol z ORP Litoměřice, Roudnice nad Labem, Lovosice a Ústí nad Labem, a studenti posledního ročníku středních škol, kteří měli příležitost získat informace nejen o středních a vysokých školách technického směru, ale i o uplatnění příslušné profese na regionálním trhu práce, u vystavujících zaměstnavatelů. Záměrem pořadatele je vytvořit pro střední, vysoké školy a firmy, prostředí pro vzájemnou komunikaci o stávající i budoucí spolupráci, ať již jde o praktický výcvik žáků, praxe, pomoc při vybavení učeben, stipendijní program pro žáky středních škol od budoucího zaměstnavatele. Další důležitou cílovou skupinou jsou také rodiče, kteří rozhodují o volbě povolání.

Veletrh Techdays 2018

3. ročník veletrhu TECHDAYS 2018, konaný ve dnech 3. 10. – 5. 10. 2018.
Cílem letošního ročníku bylo seznámit žáky 8. a 9. tříd základních škol, středních škol, rodiče i širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a řemesel a motivovat je tak pro další uplatnění na trhu práce. Přiblížit jim provázanost nabízených studijních či učebních oborů s konkrétní poptávkou regionálních firem. Ukázat veřejnosti, že technické povolání je moderní povolání s budoucností a v neposlední řadě nastartovat spolupráci firem se středními a vysokými školami a rozšířit tak možnosti brigád a stáží studentů.
Hlavní částí programu byly prezentace firem, středních a vysokých škol. (Pavilon H) Doprovodný program. St 3. 10. 2018,- 9:00 Slavnostní zahájení veletrhu (pavilon H). 10:00 Seminář Personalisté. Čt 4. 10. 2018 -10:00 Kariéroví poradci (stavebnictví) Stavební SŠ, firmy, seminář jednání s rodiči. Vysoké školy-Pavilon NS, přednáška „Technika kolem nás“ pavilon G pro gymnázia a SŠ. Společenské setkání s vystavovateli a hosty-Pavilon D. Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.


Členové ústeckého regionu provedli ukázky-dobového tesání trámů z kulatiny, ruční výrobu šindele, plátové spoje na poškozených konstrukcích, vyřezávání sloupů-podstavek, vykrývání volského oka, výroba chrliče. Ukázka dobového, i současného tesařského nářadí. (pavilon B) Technický klub mládeže představil všechny odborné sekce, které jsou již tradiční v TKM. Funkční modelářství, plastikové modelářství, stavbu hudebních nástrojů, šicí dílnu, elektrotechniku a digitální techniku, digitální dílnu, Merkur, robotiku a ICT. Jako nové aktivity si bylo možno vyzkoušet Virtuální realitu a simulátor leteckých modelů, dozvědět se o nové sekci Dějiny techniky a pohrát si se stavebnicí Merkur a vláčky velikosti O. Pro mateřské školy bylo připraveno spolu s MAP, Litoměřicko robotickou hernu pro nejmenší. Součásti expozice bude velká instalace firmy MERKUR Toys.

Veletrh Techdays 2017

2. ročník Veletrhu TECHDAYS Litoměřice 2017, byl zaměřen na zvýšení atraktivity technických oborů. Podařilo se motivovat zaměstnavatele a další výrobní a průmyslové společnosti k užší spolupráci se středními školami, a zapojení se do procesu vzdělávání. Byla zde příležitost pro pracovní uplatnění žáků ZŠ a SŠ po studiu. V rámci vzdělávacího bloku pro výchovné poradce byla probírána témata komunikace s rodiči při výběru středoškolského vzdělávání a problematika kariérového poradenství na ZŠ, která probíhala formou kulatých stolů a workshopů. Dále zde byl prezentován Fenomén průmysl 4.0. Na akci byli rovněž přítomni odborníci z Úřadu práce, CzechInvestu a Svazu průmyslu a dopravy ČR, kteří žákům ZŠ pomáhali s orientací na trhu práce a radili, jak si vybrat správné zaměstnání. Důležitou součástí bylo informovat rodiče dětí o perspektivní volbě školy a získání zaměstnání.
4. 10. – 6. 10. 2017, 8.00 – 15.00 hodin – Všechny dny byly určeny žákům základních a středních škol, rodičům a široké veřejnosti. Ve středu 4. 10., se konalo slavnostní zahájení a Vzdělávací blok pro výchovné poradce v rámci kariérového poradenství. Ve čtvrtek 5. 10. se konala Konference Stavařů na téma nové investice do staveb. V rámci doprovodného programu se v průběhu konání veletrhu prezentoval Technický klub mládeže DDM – Rozmarýn Litoměřice, který návštěvníkům představoval polytechnické vzdělávání – ukázky z robotiky, 3D tiskárny, stavebnice Merkur a mnoho dalšího. Pro zájemce byly přichystány workshopy

Veletrh Techdays 2016

1. Ročník Veletrhu TECHNODAYS

Záštitu nad akcí převzal prezident Hospodářské komory ČR, Vladimír dlouhý, Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže, ministryně Kateřina Valachová, Ministerstvo průmyslu a obchodu, ministr Jan Mládek, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a zmocněnec vlády pro Moravský, Ústecký a Karlovarský kraj, doc. Ing. Cienciala, CSc.

22. 9 – 23. 9. 2016, 8.00 – 14.00 hodin – čtvrtek a pátek byl určen především žákům základních a středních škol, a žadatelům o práci, 24. 9. 2016, 10.00 – 17. 00 hodin – Sobota byla určena rodičům, dětem a široké veřejnosti. Ve čtvrtek 22. 9., se konalo slavnostní zahájení a „VZDĚLÁVACÍ FÓRUM 2016 – praxe do firem“. Dále v dalším pavilónu probíhaly TECHNICKÉ HRY PRO ŽÁKY ZŠ. Přihlášeno bylo 8 týmů. V rámci TH probíhalo 1. MISTROVSTVÍ ČR, „ŠÍLENÝ MYŠOHRYZ. Současně probíhala VÝSTAVA MERKURU. 16,00 hod. – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE TH. 23. 9. a 24. 9. PREZENTACE 8.00 – 16.00 hod. každá sekce připravila pro zájemce přehlídku svých aktivit (workshopy). Modelář – výroba házedla, šicí dílna – šití a ruční výroba penálu, plastikový modelář – výroba letadélka, robotika – vyzkoušení si, co umí roboti.

OHK Litoměřice představuje své partnery: PLUSPAP, a.s., Hrobce

 

Okresní hospodářská komora Litoměřice přináší krátké medailonky firem, institucí a rozličných podnikatelských subjektů, které tvoří portfolio hospodářského dění v regionu. Tentokrát se podíváme za výrobcem obalů PLUSPAP, a.s. v Hrobcích.

OHK Litoměřice představuje své partnery: LOVOCHEMIE, a.s.

Okresní hospodářská komora Litoměřice přináší krátké medailonky firem, institucí a rozličných podnikatelských subjektů, které tvoří portfolio hospodářského dění v regionu. Tentokrát se podíváme do LOVOCHEMIE, a.s.

OHK Litoměřice představuje své partnery: SOŠ technická a zahradnická, Lovosice

Okresní hospodářská komora Litoměřice přináší krátké medailonky firem, institucí a rozličných podnikatelských subjektů, které tvoří portfolio hospodářského dění v regionu. OHK spolupracuje i se vzdělávacími subjekty. Tentokrát se podíváme na SOŠ technickou a zahradnickou v Lovosicích.

OHK Litoměřice představuje své partnery: SOŠ a SOU Roudnice nad Labem

Okresní hospodářská komora Litoměřice přináší krátké medailonky firem, institucí a rozličných podnikatelských subjektů, které tvoří portfolio hospodářského dění v regionu. OHK spolupracuje i se vzdělávacími subjekty. Tentokrát se podíváme na SOŠ a SOU Roudnice nad Labem, ul. Neklanova.

OHK Litoměřice představuje své partnery: ZŠ Straškov – Vodochody

Okresní hospodářská komora Litoměřice přináší krátké medailonky firem, institucí a rozličných podnikatelských subjektů, které tvoří portfolio hospodářského dění v regionu. OHK spolupracuje i se vzdělávacími subjekty. Tentokrát se podíváme na Základní školu Straškov – Vodochody.

OHK Litoměřice představuje své partnery: ZŠ U Stadionu Litoměřice

Okresní hospodářská komora Litoměřice přináší krátké medailonky firem, institucí a rozličných podnikatelských subjektů, které tvoří portfolio hospodářského dění v regionu. OHK spolupracuje i se vzdělávacími subjekty. Tentokrát se podíváme na Základní školu U Stadionu v Litoměřicích.

OHK Litoměřice představuje své partnery: SPŠ, Resslova 5, Ústí nad Labem

Okresní hospodářská komora Litoměřice přináší krátké medailonky firem, institucí a rozličných podnikatelských subjektů, které tvoří portfolio hospodářského dění v regionu. OHK spolupracuje i se vzdělávacími subjekty. Tentokrát se podíváme na Střední průmyslovou školu, Resslova 5, Ústí nad Labem.

OHK Litoměřice představuje své členy: TPCI CR, a.s.

Okresní hospodářská komora Litoměřice přináší krátké medailonky firem, institucí a rozličných podnikatelských subjektů, které tvoří portfolio hospodářského dění v regionu. Tentokrát se podíváme za výrobcem elektrické komunální techniky a plošinových vozíků TPC Industry Czech Republic.

OHK Litoměřice představuje své členy: TPCI CR, a.s.

Okresní hospodářská komora Litoměřice přináší krátké medailonky firem, institucí a rozličných podnikatelských subjektů, které tvoří portfolio hospodářského dění v regionu. Tentokrát se podíváme za výrobcem elektrické komunální techniky a plošinových vozíků TPC Industry Czech Republic.

LITOMĚŘICE: Okresní hospodářská komora a město uspořádali seminář pro manažery

Okresní hospodářská komora Litoměřice ve spolupráci s městem uspořádala seminář pro personalisty a manažery na téma „vedení firem.“ Seminář byl určený malým podnikatelům i větším firmám s desítkami nebo stovkami zaměstnanců a řešily se na něm konkrétní problémy. Dorazili i lidé z neziskových organizací.