3. cena byla udělena stavbě:  

Rekonstrukce mateřské školy ve Staré ulici v Ústí nad Labem

3+1 architekti, Slavíčkova 269/1, 400 01 Ústí nad Labem, 

Jméno: Ing. Arch. Pavel Plánička

Zadání pro rekonstrukci bylo v investičním záměru vyjádřeno lapidárně. Vytvořit pohodlné a tvůrčí prostředí pro cca 50 dětí. Autoři ponechali objem původního domu ze sedmdesátých let a věnovali se úpravě dispozice, výměně fasádního pláště a přidali nápaditou ocelovou konstrukci, která výrazně a vhodně změnila prostorový charakter stavby. Při posuzování si porota docela dobře představila a ocenila naplnění záměru vytvořit pomocí tohoto konstrukčního prvku následně i sluneční clonu tvořenou popínavými rostlinami. Realizací řady drobných staveb se navíc vytvářejí prostory, které malým dětem umožní netradiční kontakt s domácími zvířaty.

Po stavební stránce je využito charakteru původní skeletové konstrukce umožňující nejen flexibilitu vnitřních prostor, ale také dodatečné naplnění požadavku na bezbariérovost komunikačních prostor v rámci objektu, což zajišťuje vestavba výtahu. Nedílnou součástí vlastní rekonstrukce je potřebné zvýšení tepelně technických parametrů snižujících energetickou náročnost původního objektu. Lze konstatovat, že projektanty navržené a realizované úpravy podlah a vnitřních povrchů včetně schodiště zvyšují celkový uživatelský standard objektu. Porota se jednomyslně usnesla, že tento objekt doporučí k ocenění v rámci soutěže Stavba Ústeckého kraje 2018.