2. cena byla udělena stavbě: Zimní stadion Chomutov“ 

Přihlašující: Statutární Město Chomutov

Zdůvodnění:

Zimní stadion je objektem, který je v rámci dlouhodobé koncepce Integrovaného plánu rozvoje města realizován jako součást komplexní revitalizace bývalého areálu kasáren. Současné požadavky na sportovní arény vyžadují splnění předpokladu multifunkčního vnitřního uspořádání s odpovídající diváckou kapacitou. To vše kultivovaný objekt v blízkosti Kamencového jezera splňuje. Navíc se stává výzvou pro naplnění dalších plánovaných investičních akcí v podobě výstavby fotbalového a atletického stadiónu i navazujícího kulturně-společenského centra s odpovídající kapacitou parkovacích stání. Výrok poroty ovlivnila celková architektonická, zdánlivě jednoduchá koncepce modulů řešených na vysoké technické úrovni, která graduje v podobě výrazného tvarového a konstrukčního pojetí arény. Ve svém rozhodnutí ocenila porota i estetické ztvárnění jednotlivých objektů, které respektuje minimalistické pojetí autora návrhu, ale umožňuje i expresivně členitou strukturu oddělující vnější prostor areálu od vnitřního prostoru vlastní haly. Na ocenění se podepisuje i koncept statického řešení v podobě oblouku, na kterém jsou zavěšeny příhradové vazníky, což umožnilo maximální snížení jejich výšky a ve svém důsledku navýšení střední světlé výšky v prostoru alternativního využití arény. Dále porotu zaujala důsledná snaha uspořit energii při provozu budovy nejen v podobě minimalizace objemu vytápěného prostoru, ale i dalších opatření v oblasti techniky prostředí staveb umožňujících multifunkční využití objektu. Jedná se o systém regulace a zpětného využívání odpadového tepla pomocí systému tepelných čerpadel v úrovni nízkopotencionálního využívání tepla. Statutární město Chomutov jako investor tak získává pro své obyvatele první část ambiciózního projektu rekreačního centra v sousedství jedinečné přírodní lokality.