3. cena byla udělena stavbě: Lanová dráha na Větruši“

Přihlašující: Viamont DSP a.s.

Zdůvodnění:

Využití možného dopravního propojení  mezi obchodním centrem a prostorem výletního zámečku Větruše v Ústí nad Labem provokovala odbornou i laickou veřejnost dlouhou dobu. Původní pěší cesta ze středu města sledující meandr řeky Bíliny byla obtížně prostupná. Porota proto ocenila progresivní počin investora v podobě realizace nového propojení vzduchem obnovujícího původní historickou stopu pěšího spojení a z toho vyplývajícího logického navýšení návštěvnického potenciálu zmíněné oblasti.

Dalším pozitivním faktorem při rozhodování o ocenění tohoto investičního počinu byla zásada bezbariérového řešení, které umožní přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace, dětí i cestujících s jízdními koly. Na spodní stanici již v minulosti stavebně připravenou navazuje vybudování horní stanice dislokované do blízkosti zámečku Větruše. Architektonické a konstrukční řešení stanice vychází z požadavku přímé vazby na původní objekt včetně přístavby v podobě rozšíření jeho hotelové části. Využívá soudobých výrazových prostředků celoplošného izolačního prosklení i progresivních stavebních technologií nosné konstrukce s ohledem na kritérium trvanlivosti a jednoduché údržby. 

Ve svém hodnocení porota také vysoce ocenila vlastní technologii lanové dráhy dodanou zahraničním výrobcem. Dvoustopá kabinková dráha s kyvadlovým provozem svými konstrukčními parametry odpovídá všem provozním a bezpečnostním požadavkům na úrovni standardů EU.

čenské využití pro celé generační spektrum současné 

populace. Porota doporučuje, aby byla tato investiční aktivita oceněna prvním místem 

v soutěži Stavba roku 2018 Ústeckého kraje.