Čestné uznání: Bylo uděleno stavbě: „Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě“

Přihlašující: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zdůvodnění:

Jedním z nejvíce sledovaných a obyvateli vnímaných veřejných programů a projektů jsou investice do veřejných prostorů. Právě z těchto důvodů zaujala porotu vydařená realizace regenerace náměstí v Krásné Lípě. Dopravním řešením rozdělená původní plocha náměstí je řešena s využitím kombinace žulových a betonových materiálů. Celkový příznivý dojem spoluvytváří řešení drobné architektury v podobě předsazených schodišť a imitace toku původní říčky vytvořená v dlažbě včetně původního mostku a sochařského výtvarného díla. Porota rovněž ocenila řešení městského mobiliáře, který barevně kontrastuje s barvou dlažeb. Realizace je velmi vhodně doplněna řešením osvětlení, které respektuje půdorysný tvar náměstí.

Svým rozhodnutím chce porota vyjádřit podporu tvorby, která je založena na funkčnosti všech detailů, snahu investora zaměřenou na pohodlí uživatelů, ale především návrat ke kvalitě řemeslného zpracování celé investiční akce.