2. cena byla udělena stavbě: 

Dostavba Výzkumného a vývojového centra

Hennlich

Přihlašující: Hennlich, spol. s r.o. a Casua, spol. s r.o.

Do závěrečného kola soutěže se dostalo vskutku velkorysé rozšíření firmy, která se zabývá skladováním a distribucí strojírenských součástek a vlastní výrobou specializovaných výrobků pro průmysl. Dostavbou výzkumného a vývojového centra HENNLICH se více než zdvojnásobily podlažní plochy, což umožňuje firmě do budoucna vytvořit až 150 nových pracovních míst. Vývoj a výzkum směřuje do produktů z oblasti využívání obnovitelných zdrojů energií, bioplynových stanic, geotermálních kolektorů nebo kogeneračních jednotek pro Smart grids.

Objekt je příkladem velice kvalitního architektonického i konstrukčního návrhu založeného na netradiční kompozici hmot. Předmětem dostavby je nová výrobní a vývojová hala s jeřábovou dráhou propojená spojovacím krčkem s prodlouženou skladovou halou. Půdorysným pootočením vývojové haly došlo k jejímu optimálnímu umístění na pozemku, který tak umožňuje zachování prostoru pro případnou plošnou rozvojovou rezervu. 

Administrativní a provozní objekt je zajímavý svým ustupujícím podlažím, ve kterém je umístěna jídelna koncipovaná jako víceúčelový sál, kolem kterého je situována terasa a zelená střecha. Tyto prostory slouží k relaxaci a dalšímu vzdělávání zaměstnanců i prezentacím firmy. Promyšlené a funkčně navržené detaily spoluvytváří harmonický celek. Porotu také zaujalo neobvyklé řešení vnitřní příhradové mostní konstrukce funkčně zajišťující propojení původní a nové administrativní části.  Je velice účinným estetickým i orientačním bodem v interiéru budovy. Zvolená architektonická koncepce ve stylu „hight-tech“ je velice působivá a kvalitně navržené, řemeslně zvládnuté detaily podtrhují celkový dojem poroty, že nejen z pohledu návštěvníků, ale především zaměstnanců, se podařilo investorovi i autorům vytvořit velice přátelské a pozitivní pracovní prostředí.  

Odborná komise jednoznačně doporučila vyhlašovateli ocenit zmíněnou Stavbu Ústeckého kraje druhým místem.