Čestné uznání: bylo uděleno stavbě: Jízdárna Terezín

Terezín – Město změny, sdružení právnických osob

Přihlašující: Ing. Jana Formánková

Stávající historický objekt jízdárny ve městě Terezín byl rekonstruován s cílem zachovat původní způsob užívání stavby. Nevyužívaný objekt kryté jízdárny byl postaven v letech 1861 – 62 pro místní vojenskou posádku. Jednou z nejzajímavějších stavebních částí této kulturní památky je konstrukce historicky velmi cenného krovu. Na tomto vzorovém řešení komplexní rekonstrukce památkově chráněného objektu vyniká součinnost projektanta a realizátora, jejímž výsledkem je čistota a perfektnost návrhu i profesionální provedení tesařských a navazujících stavebních detailů. Kvalitně navržené a řemeslně zvláduté jednotlivé části objektu podtrhují celkový vynikající dojem z této příkladné realizace. 

Díky vlastníkovi bude po rekonstrukci sloužit objekt původnímu účelu, to je k výcviku koní. Navíc bude v objektu umístěna stálá expozice o životě v dobovém vojenském táboře z 18. století a dále prostory pro kulturně vzdělávací aktivity. Porota ocenila komplexnost citlivé úpravy stávajícího objektu, který byl při rekonstrukci doplněn potřebnými funkcemi pro uživatele aktivní – jezdce i pasivní – např. návštěvníky expozice. 

Odborná porota navrhla udělit této stavbě zvláštní cenu Okresní hospodářské komory v Litoměřicích.