Zvláštní cena ČKAIT udělena stavbě

 „Protipovodńová opatření města Bohušovice nad Ohří“ pro její vysokou technickou i realizační úroveň řešení protipovodňové ochrany majetku občanů města Bohušovice nad Ohří. Funkčnost stavby byla ověřena při povodni v roce 2013, kdy byla oblast města úspěšně ochráněna a na samotné stavbě vznikly minimální škody. Podle odhadu potenciálních povodňových škod z posudku strategického experta pro Ministerstvo zemědělství byly náklady na stavbu po této povodni zaplaceny. 

Stavba je řešena pro ochranu na úroveň povodně na Labi v  roce 2002 + 50 cm , což je pro řeku Ohře Q50 + 50 cm a byla realizována v období 06/2011 do 07/201 s náklady 62.584.072,06 Kč bez DPH. 

Technicky je stavba navržena a realizována jako kombinace zemních hrází délky 1430 m, trvalých železobetonových zdí délky 488 m, mobilního hrazení v komunikacích délky 679 m a zdí s mobilním hrazením délky 113 m. Základ pod zdmi a dosedacími prahy mobilního hrazení tvoří piloty hloubky 3,0 – 4,3 m.

Kombinace výše uvedených technických řešení umožnila realizovat komplexní ochranu města bez výrazného vizuálního vjemu stavby – stavba je  citlivě začleněna do prostředí extravilánu a intravilánu obce Bohušovice nad Ohří.