1. cena a titul: „Stavba Ústeckého kraje 2011“ byla udělena stavbě: Domov důchodců v areálu seniorů – Litoměřice“

Přihlašující: Archateliér 2000, a.s.

Zdůvodnění: 

Domov důchodců je podle rozhodnutí investora umístěn do bývalého areálu městské porodnice v prostoru Dómského pahorku. Porota vysoce ocenila celkovou urbanistickou a architektonickou koncepci, která velice citlivě reaguje na podmínky zástavby lokality v Městské památkové rezervaci. Současně architekt a jeho projektový team akceptuje potřebu vyváženosti mezi potřebným kontaktem uživatelů se životem bezprostředního okolí intravilánu města a intimitou podmíněnou dokonalým funkčním řešením skladby objektů zkvalitňujícím život v seniorském věku.

Porotu bezprostředně zaujalo architektonické řešení tvarosloví  budov i barevné řešení, které se jednoznačně hlásí k historickému odkazu a výrazovým prostředkům tohoto regionu, a to s patřičnou pokorou k místní tradici. Stavební program je naplněn základním koncepčním principem, ve kterém se na páteřní komunikaci napojují jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s plnohodnotným hygienickým zázemím a nadstandardním interiérovým vybavením. Současně porota svým rozhodnutím oceňuje i zdařilou volbu konstrukčního řešení, které umožnilo uplatnit stávající technologickou úroveň našeho stavebnictví. Příkladem může být realizace části objektu, která je pro nezasvěceného pozorovatele utajena,  což je například zvolený systém založení stavby. Ocenění patří i velmi dobré úrovni řemeslného zpracování detailů.  Dalším pozitivem je odpovídající a požadované snížení provozní energetické náročnosti, které bylo součástí zadání.

Porota svým verdiktem potvrzuje i schopnost investora dosáhnout požadovaných standardů EU v rámci zlepšení pečovatelských, rehabilitačních, zdravotnických a dalších služeb pro pohodlí našich občanů