3. místo: 

I/27 Velemyšleves – obchvat a přemostění Chomutovky

Přihlašující: SILNICE GROUP a.s.

Zdůvodnění:

Investiční akce navazuje na v předstihu vybudovanou stavbu R7 Vysočany, MÚK. Od stávající komunikace se nově vybudovaná trasa odklání pravotočivým obloukem a mostním objektem, který v délce 538 m překonává údolí Chomutovky. Obchvat obce Velemyšleves je důležitým propojením měst Litvínova, Mostu a Žatce s mimoúrovňovým křížením na trase Praha – Chomutov, a zajišťuje napojení na průmyslovou zónu Triangle. Tato zóna je lokalitou s významnou rolí v zaměstnanosti severozápadního regionu. Velkým přínosem pro region je skutečnost, že stavba významným způsobem snížila dopravní zatížení v obci a zlepšila výrazně životní prostředí. 

Nosná mostní konstrukce byla vybudována dvěma technologiemi. Pro překlenutí cca 36 m hlubokého údolí bylo využito letmé betonáže a zbývající pole byly realizované monoliticky na pevné skruži. Vozovka na mostě je třívrstvá a pro snížení hlukové zátěže nad obcí Velemyšleves je na mostě nainstalována protihluková stěna a mostní závěry v úpravě se sníženou hlučností.