Shromáždění delegátů

PŘEDSTAVENSTVO OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V LITOMĚŘICÍCH, SVOLÁVÁ Shromáždění delegátů, které se uskuteční:

ve čtvrtek 10. června 2021, od 16.00 hodin, v „Biskupském pivovaru U sv. Štěpána“, Komenského 748/4, Litoměřice .

Program jednání:

 1.   Prezence delegátů, členů OHK v Litoměřicích (delegátem může být za právnickou osobu; fyzická osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu)
 •   Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátorů
 •   Volba volební komise z řad členů komory
 •   Vystoupení předsedy OHK v LTM
 •   Zpráva dozorčí rady za rok 2020
 •   Výroční zpráva za rok 2020
 •   Zahájení voleb předsedou volební komise, volba orgánů OHK v LTM
 •   Volba orgánů OHK v LTM

Odvolání orgánů představenstva OHK v LTM

Volba předsedy OHK v LTM

Volba místopředsedů OHK v LTM

Volba členů představenstva z řad členů OHK v LTM

Volba dozorčí rady

 

 •    Veřejné vyhlášení výsledků voleb orgánů OHK v LTM, předsedou volební komise
 •   Schválení rozpočtu na rok 2020
 •   Volba delegátů na sněmy HK ČR pro rok 2022
 •   Diskuse
 •   Usnesení a závěr