Na druhém místě se v Soutěži stavba roku 2021 ÚK umístila:

Rekonstrukce objektu kulturního střediska města Chlumec

na MÚ – II. etapa

  1. místo

 Přihlašovatel: Město Chlumec

Autor: Ing. arch. Ondřej Tuček, Ing. arch. Viktor Tuček

Spolupráce na interiéru: Ing. arch. Jan Binter

Investor: Město Chlumec

Podnětem této investiční akce bylo rozhodnutí vedení města o přemístění úřadu

do prostorů bývalého Kulturního domu a kina. Rekonstruovaný objekt vznikl v sedmdesátých letech minulého století v období využívání prefabrikace, v tomto případě montovaného železobetonového skeletu. Ten umožnil následnou přestavbu a změnu funkce na nové sídlo radnice. Došlo k obnovení původního záměru v podobě propojení obou původních objektů KD a kina. To umožnila přístavba nové radniční věže s hodinami a vstupním prostorem s hlavním schodištěm, včetně výtahu.  Došlo k úpravě fasády, jejího zateplení s novou řadou přeformátovaných okenních otvorů. V rámci komplexní rekonstrukce došlo k výměně technického zařízení budovy i k modernizaci interiéru. Nedílnou součástí stavebních úprav byla i rekonstrukce vstupní terasy, přiléhajícího náměstíčka, dlažby, schodišť a nové výsadby stromů.