2. místo: 

Revitalizace sportovní haly v Litvínově

Revitalizace sportovní haly v Litvínově

Zdůvodnění:

Sportovní hala je nedílnou součástí stávajícího sportovního areálu, ke které přiléhají tenisové kurty a kterou obklopuje zeleň v podobě lesního porostu. Historickou urbanistickou koncepci doplňuje i blízkost významné architektonické památky „Koldomu“ z poloviny minulého století. Vlastní revitalizace respektuje původní architektonickou kompozici, jejímž základem je masivní kvádr haly s navazující výraznou objemovou hmotou v úrovni střešní desky. 

Důvodem revitalizace byl především neúnosný, místy havarijní technický stav fasádního a střešního pláště, v současné době navíc neodpovídající požadovaným tepelně-technickým normativům. Původní řešení obvodových konstrukcí bylo tvořeno vertikálně orientovaným zasklením skleněnými prvky  Copilit, které v kombinaci s otevíranými ocelovými okny bylo nejslabším článkem v ekonomii provozu celé budovy. Tento aspekt negativně ovlivnil i původní výběr použitých materiálů architektonického řešení interiéru. Logicky vlastní návrh opatření vedl ke snaze o výrazné zlepšení tepelně izolačních vlastností, snížení tepelných ztrát, a díky zmenšení poměru transparentní a výplňové části fasády i k funkčnímu zlepšení podmínek hrací plochy. 

Porotu zaujal nový architektonický a stavebně konstrukční koncept fasády ve vizuální formě řady „pilířů“ provedených ve třech odstínech zelené barvy kombinovaných s transparentními štěrbinami z polykarbonátu, které zajišťují nepřímé osvětlení interiéru haly. Tím dochází k pocitovému odhmotnění původního masivního kvádru. Celkový efekt vhodně doplňuje profilace svislými drážkami v rámci zateplovacího systému. Z provozního hlediska lze jako velice pozitivní počin vnímat faktické i optické otevření vstupních prostor při zachování původní dispozice.

V rámci celkově velmi zdařilého revitalizačního záměru je jistě uživateli velice kladně přijata výměna povrchů včetně jejich barevnosti. Druhým zásadním pozitivním aspektem je komplexní rekonstrukce technického zařízení budovy včetně nové výměníkové stanice a instalace vzduchotechniky do prostoru haly.