S bolestí v srdci oznamujeme smutnou zprávu, že nás navždy opustil dlouholetý člen, pan Ing. Jiří Mareš z firmy Korál servis LTM, s.r.o.