které se uskuteční:

ve čtvrtek 24. června 2021, od 16.00 hodin,

Biskupský pivovar U sv. Štěpána“, Komenského 748/4, Litoměřice

Program jednání:

 1.   Prezence delegátů, členů OHK v Litoměřicích (delegátem může být za

  právnickou osobu; fyzická osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo fyzická

  osoba, která je členem jejího statutárního orgánu)

 •   Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátorů
 •   Volba volební komise z řad členů komory
 •   Vystoupení předsedy OHK v LTM
 •   Zpráva dozorčí rady za rok 2020
 •   Výroční zpráva za rok 2020
 •   Zahájení voleb předsedou volební komise, volba orgánů OHK v LTM
 •   Volba orgánů OHK v LTM

         Odvolání orgánů představenstva OHK v LTM

          Volba předsedy OHK v LTM

          Volba místopředsedů OHK v LTM

          Volba členů představenstva z řad členů OHK v LTM

          Volba dozorčí rady

 •    Veřejné vyhlášení výsledků voleb orgánů OHK v LTM, předsedou volební komise
 •   Schválení rozpočtu na rok 2020
 •   Volba delegátů na sněmy HK ČR pro rok 2022
 •   Diskuse
 •   Usnesení a závěr

                                Mgr. Zbyněk Pěnka v. r.

                                                                                                                                                         předseda

Dovoluji si Vás požádat o potvrzení Vaší účasti na jednom z níže uvedených kontaktů:         

Alena Kaiserová, mobil: 602 185 224, e-mail: reditel.ohk.ltm@seznam.czOkresní hospodářská komora v Litoměřicích, Velká Krajská 52/2, 412 01 Litoměřice