Okresní hospodářská komora v Litoměřicích

 za odborné garance České komory autorizovaných inženýrů a techniků,

a Svazu podnikatelů ve stavebnictví,

pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje,

Vás zve na slavnostní vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky

Stavba Ústeckého kraje 2021

Slavnostní vyhlášení se bude konat dne 13. 01. 2022, od 15:00 hodin,

v zasedací místnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje

v 7. patře, v sále číslo 740 A, Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem

Program:                                        

                                 15:05            Zahájení

                                                      Mgr. Zbyněk Pěnka, předseda OHK v Litoměřicích

                                 15:10            Slovo hejtmana

                                                      Ing. Jan Schiller

         15:15           Slovo hlavního partnera

                              Miroslav Kratochvíl,

                              generální ředitel Lafarge Cement, a.s.

         15:20            Slovo odborného garanta

                              Ing. Martin Mandík,

                              předseda Oblastní kancelář ČKAIT, Ústí nad Labem

         15:25            Slavnostní vyhlášení výsledků

                               a předání ocenění „Stavba Ústeckého kraje 2021“

                                Komentář k oceněným stavbám

                                                      profesor Ing. Miloslav Pavlík CSc.,

                                                      prorektor pro výstavbu a investiční činnost

                                                      ČVUT Praha