1. místo a udělení titulu Stavba Ústeckého kraje 2021 Městská hala Louny Přihlašovatel: DKarchitekti, s.r.o. Autor: Ing. arch. David Kudla, DKarchitekti, s.r.o. Investor: Město Louny Dodavatel stavby: Metrostav a.s., Divize 8 Autoři využili svažitého pozemku...

Vítězové STAVBY ÚSTECKÉHO KRAJE 2021

Městská plavecká hala Louny Celkovým vítězem pro rok 2021 je stavba, která po stránce funkční a estetické porotu nejvíce zaujala: 1. místo a udělení titulu „Stavba Ústeckého kraje 2021“ Přihlašovatel: DKarchitekti, s.r.o.Autor: Ing. arch. David Kudla,...