Městská plavecká hala Louny

Celkovým vítězem pro rok 2021 je stavba, která po stránce funkční a estetické porotu nejvíce zaujala:

1. místo a udělení titulu „Stavba Ústeckého kraje 2021“


Přihlašovatel: DKarchitekti, s.r.o.
Autor: Ing. arch. David Kudla, DKarchitekti, s.r.o.
Investor: Město Louny
Dodavatel stavby: Metrostav a.s., Divize 8

 

Rekonstrukce objektu kulturního střediska města Chlumec na MÚ – II. etapa


2. místo

Přihlašovatel: Město Chlumec

Autor: Ing. arch. Ondřej Tuček, Ing. arch. Viktor Tuček

Spolupráce na interiéru: Ing. arch. Jan Binter

Investor: Město Chlumec

Zelený dům

3. místo

Přihlašovatel: ES Reality s.r.o. Louny

Autor: Ing. arch. Ivan Kunovský, Ing. Jiří Holík,

Ing. Petr Havlíček, Ing. Jiří Vonásek,

Ing. Vítězslav Urban, Ing. Martin Frühauf

Investor: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Zvláštní cenou hejtmana ÚK a Cenou ČKAIT byla oceněna v soutěži Stavba roku 2021 ÚK:

Výstavba Biotechnologického systému pro čištění důlních vod z jámy MR1

Přihlašovatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Autor: Terén Design s.r.o. – generální projektant