1. místo a udělení titulu Stavba Ústeckého kraje 2021

Městská hala Louny

Přihlašovatel: DKarchitekti, s.r.o.

Autor: Ing. arch. David Kudla, DKarchitekti, s.r.o.

Investor: Město Louny

Dodavatel stavby: Metrostav a.s., Divize 8

Autoři využili svažitého pozemku s terénním zlomem a orientovali novou bazénovou halu tak, aby využili jejího maximálního proslunění. Na tento prostor navázali velice dobře zvládnutou kombinací prvků, z nichž zcela jistě zaujal porotu prosklený parter s bazénem, precizně provedenou geometricky zvlněnou fasádní křivkou. Tato část objektu objemově navazuje na vstupní prostor, který přirozeně „vtahuje“ návštěvníky do objektu. Na tomto místě je potřeba ocenit profesionálně zvládnutou spolupráci všech účastníků výstavby investorem počínaje, architekty a projektanty, dodavateli a provozovateli konče.

Celkový dojem ze stavby umocňuje masivní předsazená střešní konstrukce s dřevěným podhledem, který propojuje interiérovou a exteriérovou část objektu. Dalším pozitivním prvkem návrhu je i statické řešení stření konstrukce. Vlastní objekt navazuje a nenarušuje celkový výhled na České středohoří.