Pozvánka na Náhradní shromáždění delegátů 21.4.2022

PŘEDSTAVENSTVO OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V LITOMĚŘICÍCH 

Svolává

Náhradní shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory v Litoměřicích,

které se uskuteční:

ve čtvrtek 21. dubna 2022, od 16.00 hodin

Biskupský pivovar U sv. Štěpána“, Komenského 748/4, Litoměřice

Program jednání:

 1. Prezence delegátů, členů OHK v Litoměřicích (delegátem může být za právnickou osobu;

fyzická osoba, která je jejím statutárním orgánem, nebo fyzická osoba, která je členem

jejího statutárního orgánu)

 1. Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátorů
 2. Volba volební komise z řad členů komory
 3. Vystoupení předsedy OHK v LTM
 4. Zpráva dozorčí rady za rok 2021
 5. Výroční zpráva za rok 2021
 6. Zahájení voleb předsedou volební komise, volba orgánů OHK v LTM
 7. Volba členů představenstva z řad členů OHK v LTM
 8.  Veřejné vyhlášení výsledků voleb orgánů OHK v LTM, předsedou volební komise
 9. Revize dokumentů – návrh pro SD OHK v LTM

A/ Revidovaný příspěvkový řád – návrh pro SD OHK v LTM

B/ Revidovaný volební řád – návrh pro SD OHK v LTM

C/  Revidovaný jednací řád – návrh pro SD OHK v LTM

 1. Potvrzení odprodeje 1. akcie RRA ÚK
 2. Schválení rozpočtu na rok 2022
 3. Volba delegátů na sněmy HK ČR pro rok 2022
 4. Diskuse
 5. Usnesení a závěr

Mgr. Zbyněk Pěnka v. r.

předseda

revidovaný-příspěvkový-řád-návrh-pro-SD-OHK v Litoměřicích

revidovaný-volební-řád-návrh-pro-SD-OHK v Litoměřicích

 revidovaný-jednací-řád-návrh-pro-SD OHK v Litoměřicích

 

Prosíme o potvrzení vaší účasti na e-mail: reditel.ohk.ltm@seznam.cz, nebo na tel: 602 185 224.